• W ramach działalności „pro bono” Kancelaria koordynuje działalność charytatywną Fundacji im. Janusza Korczaka mającej status organizacji pożytku publicznego.


  Fundacja im. Janusza Korczaka została ustanowiona 21 grudnia 2000 r. z inicjatywy Adama Krzanowskiego, Henry’ego Sterna i Andrzeja Gotfryda, który od daty ustanowienia Fundacji pełni w niej funkcję Prezesa Zarządu.

   

  W ramach swojej działalności Fundacja realizuje Program Pomocy Stypendialnej „Twoja Szansa”, którego celem jest promowanie uczniów oraz studentów ambitnych i wybitnie uzdolnionych, którym warunki materialne uniemożliwiają podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole średniej lub uczelni wyższej.  


  Ponadto Fundacja od wielu lat współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Jaśle, finansując drugie śniadania dla wychowanków Ośrodka oraz pokrywając koszty wycieczek i imprez szkolnych.


  Warto podkreślić, iż jest to jedna z nielicznych, a być może nawet jedyna fundacja tego typu w Polsce nie generująca w zasadzie kosztów własnych.


  Szczegółowe informacje na temat działalności Fundacji znajdują się na stronie internetowej www.fundacjakorczaka.pl
   

 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito