• Kancelaria świadczy pomoc prawną dla różnorodnych Klientów:

   

  • krajowych i zagranicznych;

   

  • dużych przedsiębiorców, grup kapitałowych i holdingów;

   

  • przedsiębiorców sektora MŚP;

   

  • osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych różnego rodzaju;

   

  • organizacji różnego typu np. stowarzyszeń.

   

  Naczelną zasadą świadczenia pomocy prawnej jest indywidualne podejście do Klienta z uwzględnieniem zakresu i rozmiaru prowadzonej działalności, specyfiki branży i innych okoliczności. Realizacji tego celu służą różnorodne metody jak np. organizacja na życzenie Klienta systemu dyżurów, wyznaczanie Koordynatorów, cykliczne spotkania z udziałem prawników Kancelarii. Proponujemy także różne formuły określania wynagrodzenia za świadczone usług co pozwala Klientom wybrać optymalne dla nich zasady rozliczeń.

 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito