•  

  Налагодження співпраці з Юридичною компанією відбувається на основі пропозиції та договору про надання послуг. За бажанням Клієнта, укладанню договору про надання послуг  може передувати підписання окремої угоди про конфіденційність.  

  Залежно від потреб Клієнта та обставин, виконання угоди може відбуватись або в офісі Клієнта, або ж в офісі Компанії, її філії чи в іншому, вказаному Клієнтом місці на території РП, або за її межами.

   

  В рамках надання послуг, Юридична компанія також:

   

  • надає консультації по телефону, з понеділка по п’ятницю з 8: 30 до – 18:00;

   

  • веде листування за допомогою електронної пошти;

   

  • надає особисті консультації – візити юристів залежно від поточних потреб та бажання Клієнта;

   

  • здійснює чергування юриста (за бажанням Клієнта) в офісі Клієнта протягом дня один раз на тиждень в годинах, узгоджених з Товариством;

   

  • здійснює правовий супровід під час зустрічей та переговорів;

   

  • здійснює юридичне представництво та представництво під час процесів;

   

  • за бажанням Клієнта готує письмовий місячний звіт про всі дії та заходи, які виконувались Юридичною компанією.


   

       Обмін інформацією між Клієнтом та Юридичною компанією відбувається, передусім, за допомогою електронного листування. Додатковою опцією, за бажанням Клієнта,  є використання електронного підпису, а також пов’язаного з ним спеціального режиму кодування  даних.    

       Працівники Юридичної компанії можуть підготувати інформацію як у формі сканованих документів з підписом, так і в традиційній, письмовій формі.  За бажанням клієнта Компанія може парафувати документи.  

   

       Юридична компанія призначає т.зв. Координатора, який, в рамках щоденної співпраці,  відповідатиме за надання послуг на найвищому рівні. Дана особа здійснюватиме нагляд та координуватиме усі справи Клієнта, якими займається Юридична компанія.

  Визначення завдань працівникам компанії відбувається за посередництвом електронної пошти, факсу чи телефону, або під час безпосередньої зустрічі.

  Доручення справи відбувається шляхом заповнення спеціального бланку, який Юридична компанія висилає  в електронному вигляді разом з проектом управління, яке, згідно з рішенням Клієнта, може бути впроваджене в Товаристві з метою систематизації процедур консультування та спілкування з правових питань. Замовлення, які складаються по телефону, повинні бути одразу ж підтверджені за допомогою факсу або в електронній формі. Приймаючи замовлення до виконання, Компанія одразу підтверджує його за допомогою електронної пошти, вказуючи, одночасно, юриста, який відповідатиме за його виконання і здійснюватиме контроль.

   

       У випадку отримання  замовлення, яке пов’язане з міжнародними справами, за бажанням Клієнта Юридична компанія надсилає до інших подібних юридичних компаній, а також членів правової мережі WarwickLegalNetworkв Європі, Північній та Південній Америці, а також в Азії (та Близькому Сході ) запит про надання правової допомоги. У випадку, якщо існує можливість надання правової допомоги, Компанія подає Клієнту на затвердження основні принципи виконання замовлення іноземним суб’єктом. Якщо Клієнт погоджується з такими умовами співпраці, тоді виконання даного замовлення проходитиме під пильним наглядом і за посередництвом нашої Юридичної компанії.  

   

   

  Що стосується справ, які були ініційовані до дня початку надання послуг, одним з рішень, яке пропонується Компанією, є організація спеціальних зустрічей з метою передачі справи.

  Такі зустрічі відбуваються з дотриманням розробленої і перевіреної Юридичною компанією спеціальної процедури, яка дозволяє забезпечити ефективність та правову безпеку справи.   

  Вона передбачає, зокрема, складання протоколів при передачі документації (в тому числі актів), а також обговорення окремих питань, окреслення питань, що вимагають негайного прийняття рішень, визначення найважливіших юридичних проблем та ризиків і т.д. Після передачі документації, Юридична компанія одразу ж розпочинає вживати заходів, які стосуються переданої справи.

    За бажанням Клієнта та на основі даних, отриманих в процесі передачі справи, може бути опрацьований спеціальний Звіт, що містить результати правового аналізу окремих «старих» справ, опис найважливіших юридичних проблем та ризиків, обговорення ключових юридичних питань і основні дії та заходи, що пропонуються Юридичною компанією.  

   

  При наданні послуг Компанія використовує договірну або погодинну систему розрахунків, можливі також комбіновані варіанти: договірна оплата з визначеною кількістю годин. Розмір договірної винагороди залежить від виду діяльності Клієнта і масштабів його господарської діяльності.