• Юридична компанія надає консультаційно-правові послуги, а також консультації з податкових питань в рамках комплексного поточного обслуговування Клієнтів. Воно, зокрема, передбачає.:

   

  • Обов’язки щодо реєстрації та звітності в державних органах.
  • Оцінювання та підготовка договорів (в тім також ведення переговорів).
  • Консультації в процесі реалізації договорів та їх розірвання.
  • Співпрацю з окремими відділами в організаційній структурі підприємства, а також ведення трудових справ.
  • Підготовка юридичних висновків, надання консультації, порад, пояснень, що пов’язані з поточною діяльністю Клієнта.

   

  • Підготовка юридичних висновків та правових довідок, що стосуються певних юридичних та податкових питань.
  • Представництво Клієнта в якості довіреної особи при розгляді справ у судах, органах державної адміністрації і т.д.,
  • Надання консультацій, порад, пояснень, підготовка юридичних висновків, правових довідок, аналізів, які стосуються певних юридичних та податкових питань,
  • Правова допомога при віндикації заборгованості в звичайних цивільних процесах, у спрощених розглядах, процедурах банкрутства і відновлення (платоспроможності), виконавчих провадженнях.
  • Державні замовлення – зокрема, правова оцінка пропозицій, підготовка індивідуальних договорів, а також договорів в рамках консорціуму, обслуговування тендерних процедур, аналіз та перевірка документації, що стосується пропозиції, супроводження під час переговорів та процедур (група Арбітрів та Суди); практичні правові аспекти застосування процедур FIDIC.

   

  • Консультації стосовно реалізації інвестицій.
  • Консультації, що стосуються процесів приватизації, переговорів та розгляду пропозицій
  • Консультації в зв’язку з придбанням та продажем майна, а також фінансовими справами (позики, кредити, поручительства, правове забезпечення вимог кредитора).
  • Консультації стосовно положень про захист конкуренції та прав споживачів.
  • Ведення справ, що стосуються недобросовісної конкуренції, яку використовують інші підприємці, а також оцінювання дій Клієнта в сфері недобросовісної конкуренції.

   

  • Консультації в галузі міжнародного податкового права.
  • Консультації в справах, пов’язаних з державною допомогою.
  • Консультації в справах, пов’язаних з інтелектуальною власністю, зокрема авторським правом, а також з комп’ютерним правом та Інтернетом. 
  • Створення та обслуговування розширених національних та міжнародних холдингових структур.
  • Консультації в галузі міжнародних справ.

   

  • Інформування вказаних Товариством осіб про нові підходи в судовій практиці, а також про зміни в законодавствах, що публікуються в польських юридичних виданнях.