• Інтернет сервіс

  Niniejszy serwis internetowy dostępny pod adresem www.gotfryd.pl (zwany dalej „Serwisem”) służy wyłącznie celom informacyjnym, a dane w nim zawarte nie są zamierzone i nie mogą być traktowane jako porady prawne, rekomendacja lub doradztwo dla określonych działań czy decyzji biznesowych ani też na gruncie jakiegokolwiek systemu prawnego nie stanowią oferty czy też innej stanowczej propozycji do zawarcia umowy jakiegokolwiek rodzaju.
  W odniesieniu do danych zawartych w niniejszym serwisie Kancelaria nie składa żadnych gwarancji co do ich przydatności lub zastosowania w określonym celu. Uprzejmie informujemy, że jakiekolwiek próby wykorzystania danych zawartych w niniejszym serwisie jako przesłanki czy podstawy do jakichkolwiek działań wymagają od danej osoby wcześniejszej konsultacji prawnej, podatkowej czy innego rodzaju, a takie postępowanie podejmowane jest przez daną osobę na jej własne ryzyko i odpowiedzialność.  

 • Usługi kancelarii

  Warunkiem rozpoczęcia świadczenia jakichkolwiek usług przez Kancelarię jest wcześniejsze zawarcie stosownej umowy lub umów w formie pisemnej określającej zasady współpracy i zakres świadczonych usług. W tym celu przeprowadzane jest badanie czy nie zachodzi  konflikt interesów, a także może być konieczne podanie innych danych wymaganych przez przepisy prawa. Dodatkowe informacje dotyczące zasad współpracy prezentuje sekcja „Zasady współpracy” w menu Usługi.
  W konsekwencji wszelkie opracowania, opinie, wskazówki, wytyczne, i inne dokumenty o charakterze prawnym są sporządzane i przekazywane Klientom wyłącznie w ramach usług świadczonych przez Kancelarię, na podstawie danych otrzymywanych od Klientów i po wcześniejszym zawarciu stosownych umów w formie pisemnej.
  Niniejszy Serwis internetowy z założenia nie jest przeznaczony do wykorzystania w zakresie elektronicznego świadczenia usług, elektronicznej korespondencji, zawierania umów czy zobowiązań określonego rodzaju w formie elektronicznej, elektronicznego udostępniania lub wymiany dokumentów czy informacji.   
  W celu uzyskania pomocy prawnej lub otrzymania dodatkowych informacji uprzejmie prosimy o kontakt.

 • Warwick Legal Network Limited

   

  Warwick Legal Network Limited (WLN) є міжнародним об'єднанням незалежних юридичних компаній. Детальну інформацію щодо діяльності об'єднання ви можете отримати на www.warwicklegal.com

   

 • Inne

   

  На даному сайті можуть бути посилання, за якими відбувається автоматичне  перенаправлення на веб-сайт, доступний за іншою ніж www.gotfryd.pl адресою – всі вони не передбачають реклами будь-яких послуг і мають виключно інформаційний характер.  

   

  Рішення про те, чи скористатись посиланням, яке призведе до автоматичного перенаправлення на сайт за іншою ніж www.gotfryd.pl адресою приймається виключно в індивідуальному порядку, тобто за Вашим бажанням, оскільки потрапити чи перейти на даний сайт можна й іншими шляхами.

   

  З додатковою інформацію правового характеру можна ознайомитись у розділі «Правові застереження».

   

  З огляду на можливі зміни в правовому положенні та політиці Юридичної компанії, зміст інформації правового характеру, а також правових застережень, викладених у розділі «Правові застереження», може зазнавати змін, з якими Ви зможете ознайомлюватися, заходячи кожного разу на сторінку.