• W dziedzinie prawa zobowiązań prawnicy Kancelarii świadczą usługi m. in. w zakresie:

   

  1. Opracowywania projektów umów ze szczególnym uwzględnieniem wykształconych w praktyce obrotu gospodarczego umów nienazwanych np.:

  • konsorcjum,
  • know how,
  • umów syndykalnych (joint – venture),
  • umów o współpracę gospodarczą,
  • dystrybucyjnych,
  • factoringu,
  • outsourcingu.

  2. Doradztwa w związku z nabywaniem i zbywaniem mienia oraz sprawami finansowymi (pożyczki, kredyty, poręczenia, prawne zabezpieczenia wierzytelności).

  3. Opiniowania projektów umów.

  4. Asysty negocjacyjnej.

  5. Sporządzania kompleksowych analiz prawnych przedstawionych przez Klienta umów w fazie realizacji.

  6. Opracowywania opinii prawnych i informacji dotyczących wybranych zagadnień prawnych np. możliwości żądania zapłaty kar umownych.

  7. Doradztwa w procesie wykonywania umów oraz ich rozwiązywania.

 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito