• W zakresie zagadnień ogólnych prawa cywilnego przedmiotem pomocy prawnej świadczonej przez prawników Kancelarii są w szczególności następujące zagadnienia prawne:

   

  1. Wykładnia prawa cywilnego,
  2. Wykładnia oświadczeń woli i problematyka czynności prawnych,
  3. Zagadnienia intertemporalne,
  4. Zagadnienia skuteczności czynności prawnych (nieważność bezwzględna i względna, bezskuteczność zawieszona i względna),
  5. Podmioty i przedmioty stosunku cywilnoprawnego,
  6. Pełnomocnictwo, prokura i przedstawicielstwo ustawowe.
  7. Przedawnienie i terminy zawite.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito