• Praktyka prawników Kancelarii obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  Prawo papierów wartościowych

   

  • Weksle – wystawianie, przenoszenie praw, ocena zobowiązań, poręczenie wekslowe, realizacja praw.  
  • Akcje – rodzaje, realizacja praw, zbywanie, umorzenie, obowiązki akcjonariusza.
  • Obligacje – systemy obligacyjne w obrocie gospodarczym m. in. obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa.
  • Polisy ubezpieczeniowe.
  • Certyfikaty inwestycyjne i warranty subskrypcyjne.


  Prawo rynku kapitałowego

   

  • Doradztwo w procesie IPO.
  • Reprezentacja w stosunkach z Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
  • Doradztwo w zakresie obsługi prawnej dotyczącej rynku kapitałowego.
  • Obowiązki informacyjne.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito