• Praktyka Kancelarii obejmuje doradztwo (opinie i informacje prawne) prowadzenie procedury, opracowywanie dokumentacji w następujących dziedzinach:

  1. Sprawy rejestrowe.
  2. Tworzenie nowych spółek handlowych
  3. Spółki osobowe: reprezentacja, odpowiedzialność wspólników, organizacja stosunków wewnętrznych,
  4. Spółki kapitałowe:
  • organy spółki – powoływanie, odwoływanie – Zarząd i Rada Nadzorcza, organizacja WZA (S.A.) albo Zgromadzeń Wspólników (sp. z o.o.),
  • akcje, udziały – tworzenie nowych, umarzanie, przenoszenie, zastawianie,
  • prawa i obowiązki wspólników,
  • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego oraz operacje w zakresie  pozostałych kapitałów spółki.

      5.  Łączenie i podziały spółek, fuzje, przejęcia, przekształcenia

      6.  Likwidacja spółki handlowej - doradztwo, przeprowadzenie procedury, opracowywanie dokumentacji.

   

   

  Fuzje i przejęcia – (przejęcie sensu stricto z KSH oraz sensu largo –  przejęcie przez nabycie pakietu wszystkich akcji/udziałów, zakup przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części).

  Naszym Klientom proponujemy:

  1. Doradztwo w aspektach prawnych fuzji i przejęć – sporządzanie opinii i informacji prawnych.
  2. Doradztwo w procesie negocjacji pomiędzy potencjalnymi stronami Transakcji.
  3. Opracowywanie dokumentacji prawnej związanej z fuzją, przejęciem.
  4. Opracowywanie oraz opiniowanie listów intencyjnych, umów dotyczących negocjacji, umów przedwstępnych sprzedaży, umów sprzedaży.
  5. Badanie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji.
  6. Prowadzenie procedury fuzji (przejęcia).
  7. Przeprowadzanie badań due diligence (prawny, podatkowy).
  8. Przeprowadzanie finalizacji transakcji (closing).
  9. Sprawy rejestrowe.
  10. Prowadzenie działań w Spółce po fuzji lub przejęciu (postępowanie wyjaśniające, czynności restrukturyzacyjne).  


   

  Przekształcenia  (sensu stricto z KSH oraz sensu largo - aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części).

   

  Naszym Klientom zapewniamy:

  1. Doradztwo w aspektach prawnych przekształceń – sporządzanie opinii i informacji prawnych.
  2. Opracowywanie dokumentacji prawnej związanej z przekształceniem.
  3. Doradztwo w procesie wyceny znaku towarowego oraz jego amortyzacji.   
  4. Prowadzenie procedury przekształcenia w tym spraw rejestrowych.
  5. Prowadzenie działań po przekształceniu.
    
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito