• W zakresie podatku akcyzowego Kancelaria proponuje m. in. następujący pakiet usług:

   

  • Doradztwo w przedmiocie zasad opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych;

   

  • Doradztwo w zakresie stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy;

   

  • Doradztwo dotyczące składów podatkowych;

   

  • Reprezentacja Klienta w postępowaniach przed organami celnymi oraz innymi organami i instytucjami a także przed sądami administracyjnymi.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito