• Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd zapewnia kompleksowy pakiet usług związanych z problematyką podatku dochodowego od osób fizycznych a w tym  m. in. w zakresie:

   

  • Nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego;

   

  • Opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej;

   

  • Opodatkowania działalności wykonywanej osobiście;

   

  • Opodatkowania dochodów z udziału w spółce osobowej;

   

  • Opodatkowania dochodów z tytułu kapitałów pieniężnych i praw majątkowych w tym z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

   

  • Zagadnień dotyczących przychodów z innych źródeł.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito