• Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd zapewnia kompleksowy pakiet usług związanych z problematyką podatku dochodowego od osób prawnych a w szczególności dotyczących:

   

  • Nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego;

   

  • Cen transferowych;

   

  • Dochodów z udziału w zyskach osób prawnych;

   

  • Opodatkowania zbycia rzeczy lub praw majątkowych;

   

  • Kosztów uzyskania przychodów i wydatków wyłączonych z tej kategorii;

   

  • Amortyzacji;

   

  • Opodatkowania stron umowy leasingu.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito