• W przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych Kancelaria proponuje w szczególności następujące usługi:

     

    • Doradztwo w zakresie prawnej kwalifikacji konkretnych zdarzeń prawnych jako podlegających lub nie podatkowi od czynności cywilnoprawnych;
    • Optymalizacja podatkowa w zakresie czynności stanowiących element złożonych transakcji  i projektów;
    • Doradztwo w zakresie zwrotu podatku  od czynności cywilnoprawnych;
    • Reprezentacja Klienta w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz innymi organami i instytucjami a także przed sądami administracyjnymi.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito