• Kancelaria oferuje kompleksową obsługę postępowań karno-skarbowych (w wszystkich etapach procedowania),

  w tym w szczególności:

   

  • Wstępną analizę stanu faktycznego, pod kątem rozpoznania i kwalifikacji prawnej ewentualnych zagrożeń karno-skarbowych;

   

  • Doradztwo w zakresie minimalizacji lub wyeliminowania zagrożeń karno-skarbowych w drodze dopuszczalnych przez prawo środków;

   

  • Całościową obsługę i reprezentację Klienta w postępowaniach karno-skarbowych, w tym również w postępowaniach podatkowych

     i kontrolnych mających lub mogących mieć związek ze sprawą karno-skarbową;

   

  • Sporządzanie pism procesowych w postępowaniach karno-skarbowych;

   

  • Sporządzanie opinii i informacji prawnych w zakresie materialnego i procesowego prawa karno-skarbowego.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito