• W odniesieniu do problematyki czasu pracy usługi Kancelarii obejmują:

     

    1. Sporządzanie analiz, opinii i informacji prawnych,
    2. audyt akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji personalnej w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej w aspekcie czasu pracy pracowników,
    3. opracowywanie i wdrażanie najbardziej odpowiednich rozwiązań w zakresie systemów i rozkładów czasu pracy w celu racjonalizacji metod zarządzania czasem pracy,
    4. reprezentację Klienta w postępowaniach dotyczących czasu pracy pracowników.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito