• W odniesieniu do zagadnień prawnych w zakresie regulaminów i innych aktów wewnątrzzakładowego prawa pracy Kancelaria świadczy następujące usługi:

   

  1. przygotowanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, postępowania pojednawczego, zwolnień grupowych, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych, a także innych aktów wewnątrzzakładowego prawa pracy z uwzględnieniem specyfiki konkretnego podmiotu gospodarczego, 
  2. opiniowanie projektów ww. aktów wewnątrzzakładowego prawa pracy,
  3. interpretacja poszczególnych zapisów aktów wewnątrzzakładowego prawa pracy,
  4. sporządzanie opinii i informacji prawnych,
  5. asysta prawników w zakresie negocjacji dotyczących aktów wewnątrzzakładowego prawa pracy. 
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito