• Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd zapewnia pomoc prawną w zakresie zagadnień związanych z rozwiązaniem umowy o pracę. Usługi Kancelarii obejmują m. in.:

   

  1. Doradztwo w przedmiocie dopuszczalności rozwiązania umowy o pracę w świetle przepisów prawa pracy,
  2. Przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
  3. Opracowanie formalnej procedury rozwiązania umowy o pracę w konkretnym stanie faktycznym,
  4. Doradztwo dotyczące szczególnych zasad rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  5. Reprezentację w postępowaniach spornych dotyczących rozwiązania umowy o pracę.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito