• Naszym Klientom zapewniamy pomoc prawną we wszelkich sporach ze stosunku pracy a w szczególności:

    • o ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy,
    • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
    • w zakresie naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito