• Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd zapewnia pomoc prawną w zakresie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń. Usługi Kancelarii obejmują m.in.:

   

  1. Sporządzanie opinii i informacji prawnych dotyczących przedmiotowej problematyki,
  2. doradztwo w zakresie terminów i zasad wypłaty wynagrodzenia,
  3. doradztwo w kwestii zasad obliczania i wypłacania świadczeń przysługujących w okresie czasowej niezdolności do pracy,
  4. doradztwo w zakresie odpraw,
  5. pomoc w rozstrzyganiu problemów związanych z wynagrodzeniami pracowników,
  6. reprezentację w postępowaniach dotyczących wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito