• W zakresie zagranicznych postępowań prawnicy Kancelarii proponują następujące usługi:

   

  1. Wstępna generalna ocena stanu sprawy,
  2. Badanie jurysdykcji - określanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy,
  3. Ustalanie prawa właściwego dla sprawy,
  4. Pomoc w nawiązaniu kontaktu z prawnikami z państwa, w którym prowadzone jest postępowanie,
  5. Współpraca z prawnikami zagranicznymi w czynnościach dokonywanych w państwie, w którym prowadzone jest postępowanie,
  6. Monitorowanie stanu postępowań prowadzonych za granicą.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito