• W ramach przedsądowego postępowania windykacyjnego Kancelaria proponuje m. in. następujące usługi:

   

  1. Ocena stanu faktycznego i prawnego sprawy w celu podjęcia decyzji o dalszym trybie postępowania,
  2. Ocena dokumentacji sprawy w aspekcie dowodowym,
  3. Asysta negocjacyjna w celu polubownego rozwiązania sporu,
  4. Opracowywanie przedsądowych wezwań do zapłaty.
  5. Opracowywanie projektów ugód i innych porozumień. 
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito