• Prawo własności intelektualnej obejmuje zagadnienia związane z ochroną utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych,  wzornictwa przemysłowego, a także projektów wynalazczych, w tym wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, projektów racjonalizatorskich, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, jak również ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, prawo umów z zakresu własności intelektualnej, nieuczciwą konkurencję, handel elektroniczny, prawo telekomunikacyjne, prawo mediów, prawo reklamy, a także podatkowe i karne aspekty obrotu prawami własności intelektualnej.

  W istniejących realiach życia gospodarczego coraz większego znaczenia nabiera kapitał intelektualny przedsiębiorstw. Dobra niematerialne takie nowatorskie rozwiązania technologiczne, przyciągające uwagę wzornictwo przemysłowe (design) oraz wyróżniające logo (znak towarowy) stanowią coraz częściej o przewadze rynkowej przedsiębiorstwa.

  Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na profesjonalną pomoc prawną w zakresie własności intelektualnej Kancelaria rozbudowała katalog świadczonych przez siebie usług o specjalistyczne doradztwo prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej. Działalność Kancelarii w tym zakresie skupia się m. in.: wokół identyfikacji praw na dobrach niematerialnych wytworzonych lub nabytych przez przedsiębiorcę, zapewnieniu im odpowiedniej ochrony oraz jej egzekwowaniu wobec naruszycieli.   

  Usługi Kancelarii obejmują m. in. takie działy prawa jak:

   

   

   

   

 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito