• Problematyka prawa autorskiego skupia się przede wszystkim wokół zagadnienia utworu, praw twórcy, obrotu majątkowymi prawami autorskimi oraz ochrony procesowej. Cechami specyficznymi tej dziedziny prawa są m.in. brak obowiązku rejestracji (odmiennie w przypadku patentów oraz znaków towarowych), szczególne wymogi przewidziane dla umów mających za przedmiot prawa autorskie, specyficzne zasady eksploatacji utworu, sporządzanie opracowań oraz prawa pokrewne.

  Naszym Klientom proponujemy pomoc prawną w zakresie:

   

  • analizy zagadnień związanych z powstaniem utworu i jego autorstwem,
  • opracowywania i oceny umów dotyczących praw autorskich,
  • twórczości pracowników,
  • postępowań związanych z ochroną praw i ich naruszeniami.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito