• Świadczone przez prawników Kancelarii usługi mają na celu ochronę prawną Klientów przed czynami nieuczciwej konkurencji. Pomoc prawna dotyczy zarówno najczęściej występujących niedozwolonych działań (np. wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,  naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, nieuczciwa lub zakazana reklama) jak i nietypowych czynów nieuczciwej konkurencji.    

   

  Usługi Kancelarii obejmują m. in.:

   

  • ocenę relacji przedsiębiorców w aspekcie prawa nieuczciwej konkurencji,
  • podejmowanie działań przeciwko podmiotom dopuszczającym się czynów nieuczciwej konkurencji,
  • reprezentację klientów w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji,
  • doradztwo w zakresie działań chroniących przed nieuczciwą konkurencją,
  • pomoc w negocjacjach dotyczących polubownego rozwiązaniu sporu w zakresie nieuczciwej konkurencji.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito