• Przedmiotem prawa własności przemysłowej są stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych.

  W odniesieniu do tej problematyki  Kancelaria zapewnia pomoc prawną w odpowiednim zdefiniowaniu i zakwalifikowaniu projektów wynalazczych, uzyskaniu skutecznej ochrony oraz szeroko pojętego obrotu prawami wyłącznymi. Klienci mogą skorzystać także z usług w zakresie:

  • negocjowania i zawierania umów,
  • monitorowania rejestrów praw wyłącznych (m.in. rejestrów patentowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych),
  • ochrony przed działaniami zmierzającymi do pozbawienia uprawnionego praw wyłącznych (ochrona przed unieważnieniem lub wygaszeniem)
  • egzekwowaniem praw  wobec naruszycieli,
  • eliminowania z obrotu praw wyłącznych uzyskanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami.


  W związku z prawami własności przemysłowej Kancelaria reprezentuje swoich klientów w postępowaniach  rejestrowych i spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego w Alicante (ang. Office for Harmonization in the Internal Market [OHIM]).

   

 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito