• Naszym Klientom zapewniamy kompleksowy pakiet usług dotyczący szeroko pojmowanej problematyki Fuzji i przejęć (przejęcie sensu stricto z Kodeksu spółek handlowych oraz sensu largo – przejęcie przez nabycie pakietu wszystkich akcji/udziałów, zakup przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części):

   

  • Doradztwo w aspektach prawnych fuzji i przejęć – sporządzanie opinii i informacji prawnych.
  • Doradztwo w procesie negocjacji pomiędzy potencjalnymi stronami Transakcji.
  • Opracowywanie dokumentacji prawnej związanej z fuzją, przejęciem.

   

  • Opracowywanie oraz opiniowanie listów intencyjnych, umów dotyczących negocjacji, umów przedwstępnych sprzedaży, umów sprzedaży.
  • Badanie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji.
  • Prowadzenie procedury fuzji (przejęcia).

   

  • Przeprowadzanie badań due diligence (prawny, podatkowy).
  • Przeprowadzanie finalizacji transakcji (closing).
  • Sprawy rejestrowe.
  • Prowadzenie działań w Spółce po fuzji lub przejęciu (postępowanie wyjaśniające, czynności restrukturyzacyjne).
    
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito