• Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego i podatkowego w zakresie kompleksowej obsługi bieżącej Klientów. Obejmuje ona m. in.:

   

  • Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze wobec organów państwa.
  • Opiniowanie i sporządzanie umów (w tym prowadzenie negocjacji).
  • Doradztwo w procesie wykonywania umów oraz ich rozwiązywania.
  • Współpracę z poszczególnymi działami w strukturze  organizacyjnej przedsiębiorstwa w tym prowadzenie spraw pracowniczych.
  • Sporządzanie opinii prawnych, udzielanie konsultacji, porad i wyjaśnień związanych z bieżącą działalnością Klienta,

   

  • Przygotowywanie opinii i informacji prawnych dotyczących wybranych zagadnień prawnych lub podatkowych.
  • Reprezentację Klienta w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed sądami, organami administracji państwowej itp.,
  • Udzielanie konsultacji, porad i wyjaśnień, przygotowywanie opinii, informacji, analiz w kwestiach prawnych lub podatkowych,
  • Pomoc prawną w zakresie windykacji należności w postępowaniach cywilnych zwykłych, nakazowych, upominawczych, upadłościowych i naprawczych oraz egzekucyjnych.
  • Zamówienia publiczne – m. in. prawne opiniowanie ofert, opracowywanie umów indywidualnych oraz w ramach konsorcjów, obsługa procedur przetargowych, analiza i weryfikacja dokumentacji ofertowej, asysta negocjacyjna i proceduralna (Zespół Arbitrów oraz Sądy); praktyczne aspekty prawne stosowania procedur FIDIC.

   

  • Doradztwo w zakresie realizacji procesów inwestycyjnych.
  • Doradztwo w postępowaniach ofertowych, prywatyzacyjnych i negocjacjach.
  • Doradztwo w związku z nabywaniem i zbywaniem mienia oraz sprawami finansowymi (pożyczki, kredyty, poręczenia, prawne zabezpieczenia wierzytelności).
  • Doradztwo w zakresie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
  • Prowadzenie spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji stosowanej przez innych przedsiębiorców oraz ocena działań Klienta w zakresie nieuczciwej konkurencji.

   

  • Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego.
  • Doradztwo w sprawach z zakresu pomocy publicznej.
  • Doradztwo w sprawach z zakresu własności intelektualnej w szczególności prawa autorskiego, a także w dziedzinie prawa komputerowego w tym Internetu,  
  • Tworzenie i obsługa struktur holdingowych krajowych oraz międzynarodowych.
  • Doradztwo w zakresie spraw międzynarodowych.

   

  • Informowanie wskazanych przez Klienta osób o najnowszych poglądach doktryny i orzecznictwa oraz o zmianach w przepisach prezentowanych w polskich czasopismach prawniczych. 
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito