• Doradzamy naszym Klientom  przede wszystkim w zakresie:

   

  • Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

   

  • Inwestycji celu publicznego;

   

  • Prawnych aspektów zagospodarowania terenu;

   

  • Gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego w tym użytkowania wieczystego;

   

  • Podziału nieruchomości;

   

  • Prawa pierwokupu nieruchomości;

   

  • Wywłaszczania nieruchomości.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito