• Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd świadczy szeroki wachlarz usług prawnych emitentom instrumentów finansowych.
  Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

   

  • bieżące doradztwo prawne i podatkowe, w tym aktywne współdziałanie z biegłymi rewidentami i doradcami inwestycyjnymi;
  • przygotowanie i prowadzenie negocjacji handlowych, w tym również z inwestorami zagranicznymi, związanych z obrotem instrumentami finansowymi;
  • prowadzenie obrad organów spółek kapitałowych;

   

  • przygotowywanie uchwał organów spółek kapitałowych;
  • kompleksowa obsługa korporacyjna spółek kapitałowych, w tym występowanie w postępowaniach przed sądem rejestrowym;
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących instrumentów finansowych.

   


  Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd świadczy również usługi prawne i podatkowe spółkom kapitałowym notowanym na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

   

  W tym zakresie Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd oferuje również:

   

  • kompleksowe przeprowadzanie procedury wprowadzenia podmiotu na Giełdę Papierów Wartościowych;
  • doradztwo bieżące w zakresie funkcjonowania na Giełdzie Papierów Wartościowych z uwzględnieniem zasad dobrych praktyk;
  • pomoc prawną w zakresie obowiązków informacyjnych;

   

  • doradztwo w zakresie nadzoru właścicielskiego;
  • reprezentację w relacjach z Komisją Nadzoru Finansowego.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito