• Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne ukierunkowane na zapewnienie Klientom bezpieczeństwa prawnego w zakresie problematyki ochrony konkurencji i konsumentów.


  W tej materii Kancelaria świadczy m. in. następujące usługi:

   

  • bieżącą analizę umów i wewnętrznych uregulowań obowiązujących u Klienta w aspekcie zgodności z przepisami antymonopolowymi;

   

  • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów dla pracowników i kontrahentów Klienta;

   

  • profilaktyczne i kompleksowe przeglądy umów handlowych pod kątem zapisów i praktyk zagrażających konkurencji, w tym sporządzenie rekomendacji i propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo prawne Klienta;

   

  • organizowanie badań rynku zmierzających do ustalenia udziału Klienta w rynku właściwym we współpracy z firmami doradczymi;

   

  • doradztwa w trakcie postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

   

  • reprezentacji Klienta w postępowaniach antymonopolowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

   

  • zapewnienie obsługi prawnej w zakresie odwołań składanych od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniach dotyczących tych odwołań przed właściwymi Sądami w szczególności przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie.
    
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito