• Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd: prowadzi doradztwo prawne w zakresie prawa ochrony środowiska oraz ochrony przyrody a w szczególności:

   

  • sporządza opinie prawne dla przedsiębiorców;

   

  • świadczy pomoc prawną przy planowaniu i przeprowadzaniu przedsięwzięć inwestycyjno – budowlanych pod kątem zgodności z wymogami ochrony środowiska;

   

  • reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej i sądami w sprawach z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno - ściekowej;

   

  • doradza przy prowadzeniu inwestycji z zakresu ochrony środowiska na etapach postępowania lokalizacyjnego oraz procesu budowlanego a także ocenia ryzyko związane z przeprowadzeniem inwestycji;

   

  • doradza w zakresie obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym co do kwestii uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń na prowadzenie działalności.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito