• Optymalizacja podatkowa jest – zgodnie z powszechnie aprobowaną definicją - procesem mającym na celu umożliwienie zarówno podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i osobom prywatnym możliwie szerokie minimalizowanie obciążeń podatkowych przy równoczesnym ograniczeniu ryzyka zakwestionowania rozliczeń finansowych przez organy podatkowe.

   

  Potocznie optymalizacja podatkowa rozumiana jest jako „oszczędzanie na podatkach”. W konsekwencji przeprowadzona w odpowiedni i zgodny z przepisami prawa optymalizacja podatkowa pozwala na zmniejszenie obciążeń podatkowych, a tym samym na maksymalizację zysku netto.

   

  Świadczone przez Kancelarię usługi z zakresu optymalizacji podatkowej obejmują wyłącznie legalne operacje, dopuszczalne przez prawo podatkowe, nie zaś zabronione przez prawo zachowania zmierzające do uchylania się od opodatkowania.


  Przykładami wdrażanych przez Kancelarię rozwiązań optymalizacyjnych są:

   

  •     przekształcenia i fuzje w aspekcie podatkowym, w tym tworzenie struktur holdingowych oraz operacje z zastosowaniem aportu przedsiębiorstwa do innego podmiotu gospodarczego,
  •    doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej z punktu widzenia obciążeń podatkowych formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  •     planowanie amortyzacji podatkowej,
  •     optymalizacja poprzez prowadzenie działalności w specjalnych strefach ekonomicznych,
  •     optymalizacja z wykorzystywaniem zagranicznych jurysdykcji podatkowych,
  •     inne autorskie koncepcje optymalizacyjne Kancelarii dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.


  Opracowywane przez Kancelarię koncepcje optymalizacyjne mają zastosowanie w szczególności do:

   

  •     bieżącej działalności gospodarczej,
  •     jednorazowych transakcji i operacji dokonywanych przez Klienta,
  •     dużych i skomplikowanych przedsięwzięć, w tym realizowanych przez większą liczbę podmiotów np. projektów inwestycyjnych,
  •     planowanych przedsięwzięć gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich długofalowych skutków prawno-podatkowych.  
    
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito