• Kancelaria Prawnicza oferuje pełny zakres usług związanych z szeroko rozumianą produkcją przemysłową, zarówno w aspekcie administracyjnoprawnym, podatkowym jak i cywilnym, w tym między innymi:

   

  • Doradztwo oraz reprezentacja Klienta w procesie planowania i organizowania działalności związanej z produkcją przemysłową;
  • Doradztwo strategiczne i operacyjne;
  • Przeprowadzanie audytu oraz monitorowanie bieżącej działalności;

   

  • Doradztwo oraz reprezentacja Klienta na etapie procesu związanego z przystąpieniem do realizacji inwestycji, w tym w zakresie obowiązków zgłoszeń, uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym koncesji i zezwoleń, opiniowanie umów projektowych;
  • Doradztwo podatkowe związane z produkcją przemysłową;
  • Doradztwo oraz reprezentacja Klienta w sporach z organami administracji w postepowaniach administracyjnych oraz sądowych, związanych z prowadzeniem działalności w zakresie produkcji przemysłowej;

   

  • Doradztwo w zakresie przepisów o ochronie środowiska oraz reprezentowanie Klienta przed organami ochrony środowiska;
  • Opiniowanie wszelkich zagadnień prawnych związanych z produkcją przemysłową;
  • Pomoc w wprowadzaniu zmian organizacyjnych, produkcyjnych i technologicznych;

   

  • Identyfikowanie i zarządzanie ryzykami prawnymi, biznesowymi i technologicznymi,
  • Doradztwo mające na celu poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw oraz ich stabilny rozwój;
  • Pomoc w zakresie pozyskiwania środków unijnych na rozwój produkcji przemysłowej, wprowadzanie nowych technologii, linii technologicznych oraz opiniowanie umów i innych dokumentów w tym zakresie,

   

  Doświadczenie Kancelarii pozwala na wspieranie przedsiębiorców prowadzących działalność w różnorodnych sektorach szeroko pojmowanego przemysłu.

 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito