• Naszym Klientom proponujemy doradztwo prawne i podatkowe w zakresie szeroko pojętej reorganizacji prawnej:


  Reorganizacja prawna wewnątrzorganizacyjna:

  • doradztwo w zakresie zmian struktur wewnętrznych;
  • pomoc w opracowaniu regulaminów organizacyjnych;
  • doradztwo w zakresie zmian struktur zatrudnienia.


  Reorganizacja prawna  – procesy transformacyjne (krajowe i międzynarodowe):

  • Przekształcenia - sensu stricto z KSH oraz sensu largo - aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
  • Łączenia – fuzje i przejęcia;
  • Podziały  - podział przez wydzielenie, podział przez przejęcie,  podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki, podział przez zawiązanie nowych spółek;

   

  Nasze usługi obejmują m. in.:

  • opracowywanie dokumentacji prawnej związanej z transformacją;
  • prowadzenie procedury reorganizacyjnej  w tym spraw rejestrowych;
  • uwzględnienie aspektów podatkowych i księgowych transformacji;


  Reorganizacja prawna  – procedury związane z zakończeniem działalności:

  • Doradztwo prawne i podatkowe w przedmiocie wyboru racjonalnej strategii zakończenia działalności.
  • Realizacja koncepcji zakończenia działalności.
  • Pomoc prawna w zakresie procedur likwidacyjnych.
  • Pomoc prawna w zakresie postępowań upadłościowych.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito