• Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd od lat doradza polskim przedsiębiorcom z sektora energetycznego oraz chemicznego prowadzącym działalność m. in. w branży:

   

  1/ energii elektrycznej,
  2/ paliw gazowych,
  3/ paliw stałych i ciekłych
  4/ odnawialnych źródeł energii gdzie w procesie przetwarzania wykorzystuje się:

  • energię wiatru,
  • promieniowania słonecznego,
  • geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek
  • energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych

  5/ wydobywania kopalin,
  6/ farmaceutycznej,
  7/ tworzyw sztucznych,
  8/ farb i lakierów,
  9/ produkcji chemikaliów organicznych,
  10/ produkcji chemikaliów nieorganicznych.

  Kancelaria świadczy usługi:

   

  • Kompleksowego doradztwa związanego z rozwiązywaniem bieżących problemów prawnych, w szczególności w zakresie postępowań koncesyjnych, regulacji prawa unijnego oraz procesów inwestycyjnych w sektorze energetyki, a także w zakresie kwestii geologicznych i górniczych,
  • Sporządzania opinii i informacji prawnych,
  • Negocjowania, opiniowania i przygotowania umów dla przedsiębiorców działających na rynku energii, gazu, ciepła i paliw, w tym umów przyłączeniowych, dystrybucyjnych oraz sprzedaży,

   

  • Reprezentacji przedsiębiorstw energetycznych w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem URE i Prezesem UOKIK oraz w sporach sądowych związanych ze stosowaniem prawa energetycznego,
  • Prowadzenia audytów prawnych (due diligence) przedsiębiorstw energetycznych  i chemicznych,
  • Doradztwa oraz kompleksowego prowadzenia procesu inwestycyjnego w zakresie projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii (m.in. elektrowni wiatrowych),

   

  • Pomocy przy uzyskiwaniu koncesji na prowadzenie działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobycia surowców mineralnych, a także prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych z tym związanych,
  • Monitoringu uregulowań prawnych związanych z bezpieczeństwem wprowadzania na polski rynek substancji i preparatów chemicznych,
  • Doradztwa przy uzyskiwaniu decyzji związanych z postępowaniem dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko (w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) oraz reprezentowania klientów przed organami administracji publicznej w tym zakresie.
    
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito