• W ramach doradztwa korporacyjnego Kancelaria świadczy następujące usługi:

   

  • Tworzenie, likwidację, łączenie, podział i przekształcanie spółek prawa handlowego,
  • Prowadzenie spraw rejestrowych,
  • Tworzenie, rozwój i transformacje grup kapitałowych,

   

  • Reprezentację przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami rejestrowymi, organami podatkowymi oraz urzędami statystycznymi,
  • Doradztwo, sporządzanie dokumentacji i prowadzenie procedury w zakresie osobowych spółek handlowych i cywilnych m. in. w zakresie reprezentacji, odpowiedzialności wspólników, organizacji stosunków wewnętrznych,

   

  • Doradztwo, sporządzanie dokumentacji i prowadzenie procedury w zakresie spółek kapitałowych:

   a)    organy spółki – powoływanie, odwoływaniem organizacja Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy (S.A.) albo Zgromadzeń Wspólników (Sp. z o. o.),
   b)    akcje, udziały – tworzenie nowych, umarzanie, przenoszenie, zastawianie,
   c)    prawa i obowiązki wspólników,
   d)    podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego oraz operacje w zakresie  pozostałych kapitałów spółki.

    
  • Przekształcenia  (sensu stricto z KSH oraz sensu largo - aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części):

   a)    Doradztwo w aspektach prawnych przekształceń – sporządzanie opinii i informacji prawnych.
   b)    Opracowywanie dokumentacji prawnej związanej z przekształceniem.
   c)    Doradztwo w procesie wyceny znaku towarowego oraz jego amortyzacji.  
   d)    Prowadzenie procedury przekształcenia w tym spraw rejestrowych.
   e)    Prowadzenie działań po przekształceniu.

    
  • Likwidacja spółki handlowej - doradztwo, przeprowadzenie procedury, opracowywanie dokumentacji.
  • Wprowadzanie spółek do obrotu giełdowego,
  • Wykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne i ochrona informacji poufnych.  

   

  • Corporate governance w tym tworzenie działów nadzoru właścicielskiego,
  • Tworzenie struktur holdingowych,
  • Controlling prawno – finansowy funkcjonowania spółek w obrębie grupy kapitałowej.
    
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito