• Współpraca z zaprzyjaźnionymi kancelariami zagranicznymi zapewnia naszym Klientom szybką i profesjonalną pomoc prawną i księgową w systemach prawa innych państw.

   

   

   

  Najważniejsze projekty międzynarodowe Kancelarii prezentuje załączona mapa interaktywna.

   

   

  Istotną częścią działalności Kancelarii jest świadczenie usług na rzecz polskich podmiotów realizujących transakcje i przedsięwzięcia na rynku międzynarodowym, jak również podmiotów zagranicznych zainteresowanych działalnością na rynku polskim.
   

   

 • Najważniejsze obszary naszego zaangażowania w tym zakresie to:

   

  1. Tworzenie, reorganizacja i likwidacja podmiotów zależnych w państwach m.in.: Unii Europejskiej, NAFTA, na Ukrainie, Rosji.
  2. Fuzje i przejęcia.
  3. Pomoc prawna w zakresie nadzoru właścicielskiego nad zagranicznymi spółkami zależnymi.
  4. Tworzenie i reorganizacja struktur holdingowych.
  5. Nawiązywanie i utrzymywanie długofalowej współpracy z podmiotami zagranicznymi.
  6. Pomoc prawna w negocjacjach z przedsiębiorcami zagranicznymi.
  7. Międzynarodowe umowy handlowe.
  8. Międzynarodowe postępowanie cywilne.
  9. Międzynarodowe prawo prywatne.
  10. Koordynacja i nadzór w zakresie zagranicznych postępowań sądowych.  
  11. Postępowania arbitrażowe.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito