• Bogate doświadczenie merytoryczne prawników Kancelarii wynikające z intensywnej i dynamicznej współpracy z Klientami oraz partnerami biznesowymi pozwoliło na wypracowanie mechanizmów umożliwiających Kancelarii świadczenie usługi strategicznego doradztwa prawnego.

  Jest to usługa z kategorii high level professional services wykonywana przez Partnerów Kancelarii lub pod ich bezpośrednim nadzorem.

  Jej zakres jest każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klienta, jego aktualnej sytuacji (m.in. prawnej, finansowej, gospodarczej, organizacyjnej) a także specyfiki prowadzonej działalności, konkretnej branży oraz skali i zakresu prowadzonej działalności (aspekt krajowy i zagraniczny).


  W zależności od uwarunkowań konkretnego przypadku usługa doradztwa strategicznego może obejmować m. in.:

   

  • opracowywanie i wdrażanie specjalnej strategii prawnej rozwoju Klienta z uwzględnieniem jego powiązań kapitałowych i osobowych;
  • analizę prawną strategicznych planów rozwoju Klienta lub wskazanych przez niego podmiotów;
  • opracowywanie i wdrażanie prawnych aspektów ogólnej strategii rozwoju grupy kapitałowej Klienta w tym tworzenie, rozwój i transformacje grup kapitałowych, tworzenie struktur holdingowych;

   

  • opracowywanie i wdrażanie prawnych koncepcji zarządzania najcenniejszymi aktywami Klienta, strukturyzacji relacji z innymi podmiotami, dywersyfikacji działalności;  
  • doradztwo w zakresie długofalowych decyzji gospodarczych np. debiut giełdowy, krajowe i zagraniczne projekty inwestycyjne, fuzje i przejęcia, udział w procesach prywatyzacyjnych; 
  • opracowywanie i wdrażanie prawnych koncepcji reorganizacyjnych i restrukturyzacyjnych.
    
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito