• Kancelaria oferuje kompleksową obsługę zagadnień prawnych związanych z problematyką Transfer Pricing (Cen Transferowych), w tym w szczególności:

   

  • identyfikację transakcji i powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi kreujących obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych;

   

  • sporządzanie i aktualizację dokumentacji cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi;

   

  • doradztwo w zakresie rozpoznania, minimalizacji lub wyeliminowania zagrożeń związanych z szacowaniem przez organy podatkowe dochodów w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi;

   

  • całościową obsługę i reprezentację Klienta w postępowaniach podatkowych i kontrolnych mających lub mogących mieć związek z zagadnieniem cen transferowych i przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi;

   

  • sporządzanie opinii i informacji prawnych dotyczących zagadnień związanych z cenami transferowymi;

   

  • przeprowadzanie szkoleń związanych z tematyką cen transferowych.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito