• Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa umów, zgromadzone w wyniku wieloletniej obsługi prawnej Klientów prowadzących działalność w różnych sektorach gospodarki. Profesjonalny zespół prawników specjalizujących się w prawie zobowiązań oraz różnorodne doświadczenia pozwalają Kancelarii na zapewnienie kompleksowego pakietu usług obejmującego m. in.:

   

  • Przygotowywanie projektów umów dostosowanych do oczekiwań i potrzeb Klienta. Na podstawie danych i wytycznych przekazanych przez Klienta na specjalnym formularzu przygotowywane są projekty umów w zakresie wszystkich dziedzin prawa.

   

  • Sporządzanie uwag i opracowywanie zmian do przedstawianych projektów umów.

   

  • Przygotowywanie sformalizowanych analiz projektów umów, przedstawianych Klientowi w osobnym dokumencie. Pisemna informacja zawiera wskazanie potencjalnych zagrożeń, klauzul zapewniających nadmierne uprzywilejowanie drugiej stronie jak również propozycje zmian na korzyść Klienta.

   

  • Projektowanie klauzul umownych zabezpieczających interesy Klienta z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności.

   

  • Negocjowanie prawnych aspektów umowy bezpośrednio z kontrahentem Klienta, lub jego prawnikami. W razie potrzeby Kancelaria oddaje do dyspozycji Klienta grupę negocjatorów, która może wspierać go lub reprezentować w rozmowach mających na celu zawarcie umowy o strategicznym znaczeniu, nawiązanie współpracy, polubowne rozwiązanie sporu, jak również przy zawieraniu umów w sprawach bieżących.
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito