• Usługi w zakresie B+R

   

  Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), jak również wsparcia komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych.  

   

  Posiadamy doświadczenie w  mapowaniu badań naukowych i prac rozwojowych, przygotowywaniu projektów umów konsorcjum, przygotowywaniu umów inwestycyjnych, polityk B+R, polityk zarządzania IP, umów zarządzania prawami do wyników badań naukowych, regulaminów komercjalizacji wyników badań naukowych, przygotowywaniu strategii komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych, analizie prawnej w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 

   

  Jednocześnie wspieramy przedsiębiorców w zagadnieniach prawnych dotyczących programów NCBiR. Wspieramy także przedsiębiorców, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, instytuty PAN, spółki celowe uczelni wyższych, fundusze inwestycyjne w zakresie komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito