• Serwis internetowy

   

  Niniejszy serwis internetowy dostępny pod adresem www.gotfryd.pl (zwany dalej „Serwisem”) służy wyłącznie celom informacyjnym, a dane w nim zawarte nie są zamierzone i nie mogą być traktowane jako porady prawne, rekomendacja lub doradztwo dla określonych działań czy decyzji biznesowych ani też na gruncie jakiegokolwiek systemu prawnego nie stanowią oferty czy też innej stanowczej propozycji do zawarcia umowy jakiegokolwiek rodzaju.


  W odniesieniu do danych zawartych w niniejszym serwisie Kancelaria nie składa żadnych gwarancji co do ich przydatności lub zastosowania w określonym celu. Uprzejmie informujemy, że jakiekolwiek próby wykorzystania danych zawartych w niniejszym serwisie jako przesłanki czy podstawy do jakichkolwiek działań wymagają od danej osoby wcześniejszej konsultacji prawnej, podatkowej czy innego rodzaju, a takie postępowanie podejmowane jest przez daną osobę na jej własne ryzyko i odpowiedzialność.  
   

 • Usługi kancelarii

   

  Warunkiem rozpoczęcia świadczenia jakichkolwiek usług przez Kancelarię jest wcześniejsze zawarcie stosownej umowy lub umów w formie pisemnej określającej zasady współpracy i zakres świadczonych usług. W tym celu przeprowadzane jest badanie czy nie zachodzi  konflikt interesów, a także może być konieczne podanie innych danych wymaganych przez przepisy prawa. Dodatkowe informacje dotyczące zasad współpracy prezentuje sekcja „Zasady współpracy” w menu Usługi.

   

  W konsekwencji wszelkie opracowania, opinie, wskazówki, wytyczne, i inne dokumenty o charakterze prawnym są sporządzane i przekazywane Klientom wyłącznie w ramach usług świadczonych przez Kancelarię, na podstawie danych otrzymywanych od Klientów i po wcześniejszym zawarciu stosownych umów w formie pisemnej.

   

  Niniejszy Serwis internetowy z założenia nie jest przeznaczony do wykorzystania w zakresie elektronicznego świadczenia usług, elektronicznej korespondencji, zawierania umów czy zobowiązań określonego rodzaju w formie elektronicznej, elektronicznego udostępniania lub wymiany dokumentów czy informacji.   

   

  W celu uzyskania pomocy prawnej lub otrzymania dodatkowych informacji uprzejmie prosimy o kontakt.

 • Warwick Legal Network Limited

   

  Warwick Legal Network Limited (WLN) jest międzynarodowym stowarzyszeniem niezależnych kancelarii prawniczych. Dodatkowe informacje w tym zakresie można uzyskać pod adresem www.warwicklegal.com

 • Inne

   

  W niniejszym serwisie mogą być umieszczane linki powodujące przekierowanie do serwisu internetowego dostępnego pod innym adresem niż www.gotfryd.pl - nie mają one na celu polecenia jakichkolwiek usług i mają charakter wyłącznie informacyjny.

   

  Decyzja o naciśnięciu przycisku powodującego przekierowanie do serwisu internetowego dostępnego pod innym adresem niż www.gotfryd.pl podejmowana jest stosownie do Państwa indywidualnej decyzji opartej na własnym  uznaniu, gdyż dostęp do danego serwisu mogą Państwo uzyskać także niezależnie na różne sposoby.  

   

  Dodatkowe informacje o charakterze prawnym prezentowane są w polu dostępnym pod tytułem „Zastrzeżenia prawne”.

   

  Ze względu na możliwe zmiany stanu prawnego lub polityki Kancelarii treść niniejszych informacji o charakterze prawnym jak również zastrzeżeń prawnych dostępnych w polu pt. „Zastrzeżenia prawne” może ulec zmianie i dlatego należy za każdym razem zapoznawać się z nimi.  

 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito